برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

در پیام دوستِ این دوشنبه نوبت پخش برنامهِ «این روزها» است و بعد از آن نمایش رادیوئی «دوران شکوفایی» و پایان بخش برنامه ها «گزیده هائی از یک سخنرانی» خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه