برنامه کامل ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۲۲, ۱۴۰۰

موضوع مهمّ “کودکان قربانیان خاموش آسیب‌های اجتماعی” عنوان شصت و هفتمین پادکست هفت است، امیدواریم همه بشنوند و بیندیشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه