برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰

پیام دوست چهارشنبه‌ها امروز سه قسمت دارد. اول یکی از قسمت‌های آخر پاورقی‌های من و صهبا را برای شنیدن شما آماده کرده است و بعد، بخش کوتاهی از به یاد می‌سپارم و بعد از آن خبرنگار را تقدیم می‌کند .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه