برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

بخش های این پیام دوست هم شامل گزیده هایی از یک سخنرانی، قبل از آن هم قسمت جدیدی از برنامه با هم در خانه و در آغاز، این روزها به یاد تو خواهد بود که امیدواریم بشنوید و از شنیدن آن ها لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه