برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها با پایان یافتن «میقات سوم» از این هفته به مدّت دو هفته «چهره به چهره» را به سمع و نظر شما میرساند و البته پس از آن «۱۰۰ پرسش ؛ ۱۰۰ پاسخ » و در آخر تاکسی گپ را.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه