وعده صلح جهانی
آذر ۲۲, ۱۴۰۰

چگونه می‌توان الگوهای متخاصم جهان امروز را به الگوهای صلح و دوستی تبدیل کرد؟ بیانیه وعده صلح جهانی بررسی می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه