برنامه کامل ۲۲ آذر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۲ آذر ۱۳۹۷
آذر ۲۲, ۱۳۹۷

مجله جوانان این هفته برنامه جدیدی به نام «کودکان منادیان صلح» را در برنامه گنجانده است و قبل از آن «نقطه سر خط» و بعد از آن «دمی با تاریخ» را تقدیم می‌نماید.

ثبت نام در خبرنامه