برنامه کامل ۲۲ آبان ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آبان ۲۲, ۱۳۹۹
بولتن ۸ - موضوع این شماره: سکوت ترسناک بولتن امروز این موضوع را بررسی می‌کند که دربرابر ناملایمات آیا باید سکوت کرد؟ آیا نتایج سکوت را می‌توان پیش‌بینی و یا تحلیل کرد یا با آن کنار آمد؟

ثبت نام در خبرنامه