برنامه کامل ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۲ آبان ۱۳۹۷
آبان ۲۲, ۱۳۹۷

سه شنبه های نقره ای از این هفته باز پخش فصل دوم «سپهر سخن» را آغاز خواهد کرد و قبل از آن هم به روال همیشگی قسمت دیگری از برنامه «شعله» را تقدیم شما دوستان خوب می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه