برنامه کامل ۲۱ مهر ۱۳۹۸

برنامه کامل ۲۱ مهر ۱۳۹۸
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

بخش‌های برنامه امروز شما: در بخش اول شما شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه «صد پرسش صد پاسخ» هستید و در ادامه در ایستگاه دوم قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه «گرامافون» براتون پخش خواهد شد و در آخر قسمت بیست و دوم از مجموعه برنامه ما را می‌شنوید با نام «کاوشی در تعصب».

ثبت نام در خبرنامه