برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

این شماره مجلّه جوانان را هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع می‌کنیم بعد از آن آفتاب بینش را با هم می‌شنویم سپس دمی با تاریخ همراه می‌شویم و بدین ترتیب سه بخش اصلی مجلّه را به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه