برنامه کامل ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
خرداد ۲۱, ۱۴۰۰

پنجاه و هشتمین پادکست هفت در تعقیب برنامه هفته قبل که در باره “ماندن یا رفتن” بحث و گفتگو کرده بود، این بار در باره “مهاجرت و چالش‌های آن” بحث و گفتگو می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه