برنامه کامل ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

پنجاه و هشتمین پادکست هفت در تعقیب برنامه هفته قبل که در باره “ماندن یا رفتن” بحث و گفتگو کرده بود، این بار در باره “مهاجرت و چالش‌های آن” بحث و گفتگو می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه