برنامه کامل ۲۱ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۲۱, ۱۴۰۱

نظر به اهمیت موضوع برابری جنسیتی، پادکست هفت این هفته هم مثل هفته قبل به آن مطلب می‌پردازد و در بخش آئین آینه یک کتاب تاریخی را به شما عزیزان معرفی می‌نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه