برنامه کامل ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

بولتن ۲۵- موضوع این شماره: پیشرفت و ترقی زنان درباره زنان و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف مثل خانواده، محیط کار، ورزش و یا هنر و سیاست خیلی شنیده یا خوانده‌ایم. این‌بار تهیه کنندگان بولتن بعضی از محدودیت‌ها یا توانایی‌های بالقوه زنان را موضوع برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بولتن ۲۵ را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه