برنامه کامل ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
۲۱ اسفند ۱۳۹۹

بولتن ۲۵- موضوع این شماره: پیشرفت و ترقی زنان درباره زنان و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف مثل خانواده، محیط کار، ورزش و یا هنر و سیاست خیلی شنیده یا خوانده‌ایم. این‌بار تهیه کنندگان بولتن بعضی از محدودیت‌ها یا توانایی‌های بالقوه زنان را موضوع برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بولتن ۲۵ را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه