برنامه کامل ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها در این هفته را با سومین و آخرین بخش از برنامه «در ایام کرونا چه می گذرد» آغاز می کنیم، سپس «سرآشکار» را خواهیم شنید و با «کاوشی در تعصب» به پایان می بریم.

ثبت نام در خبرنامه