برنامه کامل ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۲۰, ۱۴۰۰

“استعداد و راه های کشف استعداد درون” عنوانی است که پادکست هفت برای چهل و نهمین قسمتِ خود انتخاب کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه