برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۰

برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۰
دی ۲۰, ۱۴۰۰

این برنامه با زیارت بخش کوتاهی از پیام اخیر بیت العدل اعظم در قسمت «این روزها» آغاز و با «سربلندی ایران» ادامه و با «اکسیر معرفت» خاتمه می‌یابد.

ثبت نام در خبرنامه