برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰

این برنامه با زیارت بخش کوتاهی از پیام اخیر بیت العدل اعظم در قسمت «این روزها» آغاز و با «سربلندی ایران» ادامه و با «اکسیر معرفت» خاتمه می‌یابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه