برنامه کامل ۲۰ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ تیر ۱۴۰۲
۲۰ تیر ۱۴۰۲

همان‌طور که می‌دانید برنامه روزهای سه‌شنبه دو بخش دارد، نخست «آموزه‌های نو» و دوم نمایش رادیویی «طاهره قره‌العین» و اکنون هر دو بخش برای شنیدن و استفاضه شما آماده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه