برنامه کامل ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
۲۰ اسفند ۱۴۰۰

در ادامه مبحث هفته قبل، این هفته هم تهیه کنندگان پادکست هفت به واکاوی فلسفه عمل به احکام دینی می‌پردازند و «عشق» را که باید عامل اصلی عمل به احکام باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه