برنامه کامل ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱

به روال عادی «آموزه‌های نو» و «گفتنی‌ها کم نیست» تقدیم شده و علاوه بر آن‌ها در مورد اصل صداقت و راست‌گوئی هم صحبت کرده‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه