برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹
آذر ۲۰, ۱۳۹۹

بولتن ۱۲ – موضوع این شماره: حقوق بشر امروز ۱۰ مارس مطابق است با روز جهانی حقوق بشر. در این شماره تهیه کنندگان بولتن هرکدام از دیدگاه خود به این موضوع مهم می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه