برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹
آذر ۲۰, ۱۳۹۹

بولتن ۱۲ – موضوع این شماره: حقوق بشر امروز ۱۰ مارس مطابق است با روز جهانی حقوق بشر. در این شماره تهیه کنندگان بولتن هرکدام از دیدگاه خود به این موضوع مهم می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه