برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ آذر ۱۳۹۹
۲۰ آذر ۱۳۹۹

بولتن ۱۲ – موضوع این شماره: حقوق بشر امروز ۱۰ مارس مطابق است با روز جهانی حقوق بشر. در این شماره تهیه کنندگان بولتن هرکدام از دیدگاه خود به این موضوع مهم می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه