برنامه کامل ۲۰ آبان ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۲۰ آبان ۱۳۹۸

پیام دوست امروز را با «این روزها به یاد تو» آغاز می‌کنیم ، با «تاریخ به روایت مورخ» ادامه می‌دهیم و با «گزیده هایی از یک سخنرانی» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه