برنامه کامل ۱ مهر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ مهر ۱۴۰۱
۰۱ مهر ۱۴۰۱

موضوع خشک‌سالی و بحران کمبود آب در این پادکست هفت مورد بحث و گفتگو است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه