برنامه کامل ۱ مهر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ مهر۱۴۰۰
۰۱ مهر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۱ مهر۱۴۰۰

بولتن ۵۳ – موضوع این شماره: مدرسه اول مهر همیشه آغاز پرداختن به یادگیری و یاد دادن علم و دانش در ایران است. امسال به مناسبت پاندمی شدید کرونا در ایران این آغاز با تاخیر و به شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرد. تاثیرات دوران تحصیل در زندگی هر انسانی غیرقابل انکار است. با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه