برنامه کامل ۱ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ فروردین ۱۳۹۸
۰۱ فروردین ۱۳۹۸

دومین ویژه برنامه نوروزی سال ۱۳۹۸ که در اولین روز سال نو پخش می‌شود چهار بخش اصلی دارد که عبارتند از: «روز نو شعر کهن، ۱+۱۲ تصمیم جدید» برای سال جدید، «تاکسی گپ و گفتگوی ۹۸».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه