برنامه کامل ۱ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ تیر ۱۴۰۲
۰۱ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه سعی کرده‌ایم تا در «سپیدار و ویزز» کودکان را با صلح آشنا کنیم و در «مزرعه سبز» فضیلت عزم و تصمیم‌گیری را به آنان بیاموزیم و در «کودکان، منادیان صلح» والدین عزیزرا از رشد اخلاق در کودکان آشنا سازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه