برنامه کامل ۱ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱, ۱۴۰۱

در روز جهانی عدالت اجتماعی، سه برنامه برای شنیدن شما آماده کرده‌ایم که اولی «این روزها به یاد تو» است در رابطه با همین روزجهانی و دومی «سلام همسایه» است در رابطه با اصل مشورت و سومی «اکسیر معرفت» است در رابطه با بخشی از تاریخ بابیه و کتاب ایقان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه