برنامه کامل ۱ آذر ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱ آذر ۱۳۹۷
آذر ۱, ۱۳۹۷

طبق روال معمول مجله جوانان را با «نقطه سرخط شروع می‌کنیم» و بعد از آن قسمت دیگری از «چهل تیکّه» را پخش می‌کنیم و با «دمی با تاریخ» ادامه می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه