برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

«خبرنگار» امروز هم در رابطه با ایذاء و آزار شهروندان بهائی در ایران خبر می‌دهد و آن را تحلیل می‌کند ولی قبل از آن «بدون تمبر بدون تاریخ» آخرین نامه خود خطاب به دکتر سوزان مودی را به اطلاع شما می‌رساند

news letter image

ثبت نام در خبرنامه