برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

برنامه های پیام دوستِ امروز را با «این روزها» آغاز می‌کنیم و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه می‌دهیم و با «گزیده هایی از یک سخنرانی» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه