برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹
دی ۱۹, ۱۳۹۹
پادکست هفت در این هفته موضوع بی اعتمادی به کادر درمانی در مورد کرونا را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

ثبت نام در خبرنامه