برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹
دی ۱۹, ۱۳۹۹

پادکست هفت در این هفته موضوع بی اعتمادی به کادر درمانی در مورد کرونا را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه