برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ دی ۱۳۹۹
۱۹ دی ۱۳۹۹

پادکست هفت در این هفته موضوع بی اعتمادی به کادر درمانی در مورد کرونا را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه