برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تیر ۱۹, ۱۳۹۹

امروز سالروز شهادت حضرت باب است لذا نقطه سرخط و آفتاب بینش مطالبی در این رابطه تهیه کرده اند و در پایان هم ویژه برنامه ای به نام آیین باب آیین روشنگری به سمع و نظر شما خواهد رسید.

ثبت نام در خبرنامه