برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۹
۱۹ تیر ۱۳۹۹

امروز سالروز شهادت حضرت باب است لذا نقطه سرخط و آفتاب بینش مطالبی در این رابطه تهیه کرده اند و در پایان هم ویژه برنامه ای به نام آیین باب آیین روشنگری به سمع و نظر شما خواهد رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه