برنامه کامل ۱۸ شهریور۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۸ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

بولتن ۵۱ – موضوع این شماره: سالمندی آیا به روزهای سالمندی اندیشیده‌اید؟ چه تصوری از خودتان در آن روزها دارید؟‌ با سالمندان اطراف خود چه برخوردی دارید؟ تمسخر آمیز؟‌ دلسوزانه؟‌ با مهر و محبت؟‌ بی اعتنا؟ آیا همین رفتارها را در مورد خودتان در دوران سالمندی می‌پسندید؟‌ با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه