برنامه کامل ۱۸ دی ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ دی ۱۳۹۹
۱۸ دی ۱۳۹۹

بولتن ۱۶- موضوع این شماره: هویت از پیش تعیین شده. هویت یعنی چه؟ چرا می‌گوییم که هر شخصی هویت منحصر به فرد خود را دارد؟ در شکل‌گیری این هویت؛ خود فرد تا چه اندازه نقش دارد؟ آیا می‌توانیم هویتی داشته باشیم که خود را با میل به آن تعریف یا تعیین کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه