برنامه کامل ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها این هفته با برنامه جدیدی بنام «هجرت» در خدمت شما همراهان گرامی است. البته در آغاز به روال گذشته، صد پرسش صد پاسخ را خواهید شنید و بعد از آن سر آشکار و در آخر قسمت اول برنامه ی جدید هجرت را.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه