برنامه کامل ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها این هفته با برنامه جدیدی بنام «هجرت» در خدمت شما همراهان گرامی است. البته در آغاز به روال گذشته، صد پرسش صد پاسخ را خواهید شنید و بعد از آن سر آشکار و در آخر قسمت اول برنامه ی جدید هجرت را.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه