برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۴۰۲
۱۸ تیر ۱۴۰۲

برنامه این هفته در این رسانه شامل «تفکری نو، گفتمانی نو»، «پلاک ۱۲» و بخش دیگری از «پیش‌خوان» است که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه