برنامه کامل ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

خوش‌وقتیم که می‌توانیم قسمت جدیدی به نام «هویتی که گم شده است» را تقدیم کنیم و در آن از مفهوم هویت و بحران هویت در ایران سخن بگوئیم و نیز از راه‌های پیشگیری از اضطراب و نگرانی، اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه