برنامه کامل ۱۸ آبان ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۸ آبان ۱۳۹۹
آبان ۱۸, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها از هفته قبل دارای چهار قسمت شده. به‌ طوری که اول «صد پرسش صد پاسخ»؛ دوم «سر آشکار»؛ سوم «پیشنهاد» و آخرین قسمت «کوید نامه ۱۹» می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه