برنامه کامل ۱۸ آبان ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۸ آبان ۱۳۹۹
آبان ۱۸, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها از هفته قبل دارای چهار قسمت شده. به‌ طوری که اول «صد پرسش صد پاسخ»؛ دوم «سر آشکار»؛ سوم «پیشنهاد» و آخرین قسمت «کوید نامه ۱۹» می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه