برنامه کامل ۱۷ مهر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ مهر۱۴۰۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰

پیام دوست شنبه‌ها ابتدا «گزیده‌ای از یک سخنرانی» را که جایگزین «عبدالبهاء سرّ خدا» شده معرفی و پخش می‌کند. آن‌گاه «معماران صلح» را به روال هفته‌های پیشین خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه