برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹
پیام دوست دوشنبه ها امروز برنامه جدیدی را معرفی و اجرا می کند. نام این برنامه «اطاق مشاوره» است و بعد از «این روزها» پخش خواهد شد و البته بعد از آن هم «در سایه کرونا» را خواهیم داشت امیدواریم بپسندید.

ثبت نام در خبرنامه