برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

پیام دوست دوشنبه ها امروز برنامه جدیدی را معرفی و اجرا می کند. نام این برنامه «اطاق مشاوره» است و بعد از «این روزها» پخش خواهد شد و البته بعد از آن هم «در سایه کرونا» را خواهیم داشت امیدواریم بپسندید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه