برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها با صد پرسش صد پاسخ شروع می‌شود ، با گرامافون ادامه می‌یابد و با کاوشی در تعصّب پایان می‌پذیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه