برنامه کامل ۱۷ دی ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۷ دی ۱۳۹۷
دی ۱۷, ۱۳۹۷

در پیام دوست امروز به ترتیب برنامه‌های «این روز‌ها، دوران شکوفایی» و قسمتی از یک «سخنرانی» را تقدیمتان می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه